Věděli jste, že...

Věděli jste, že...

Věděli jste, že...

5182

Věděli jste, že...
... vzduch je základním předpokladem života!

Denně nám plícemi proteče 12.000 litrů vzduchu, nadechneme a vydechneme 20.000x. Bohužel netrávíme spoustu času na čerstvém vzduchu, naopak téměř 90% ho setrváváme uvnitř budov. Zcela běžně dbáme o své zdraví, držíme diety, cvičíme, bohužel se ale téměř nezajímáme o vzduchu, který neustále dýcháme.

Věděli jste, že...
... vzduch na rušné ulici je dvacetkrát lepší než ve vaší kanceláři!

90% veškerého času trávíme v uzavřených prostorách, kde se může nacházet až 20 miliónů polétavých částic na 10 krychlových stop vzduchu. Dopady suchého a nečistého vzduchu na naše zdraví mohou být velmi vážné. Agentura pro ochranu životního prostředí USA zařazuje znečištění vnitřního ovzduší mezi 5 nejnebezpečnějších environmentálních hrozeb pro lidské zdraví. Čištění a zvlhčování vzduchu musí hrát klíčovou roli v našem úsilí o získání optimálního a zdravého klimatu uvnitř budov.

Počet částic v 10 krychlových stopách vzduchu:

Věděli jste, že...
... se zhoršujícím se ovzduším rapidně roste počet alergií!

Německá asociace pro výzkum astmatu a alergií odhaduje, že přibližně 30% dětí ve věku do 12 let trpí nějakým typem alergie. Jako jednu z hlavních příčin uvádí zvýšené znečištění ovzduší.

Možné dopady znečištěného vzduchu

Vzduch, který dýcháme, je plný škodlivých látek. A situace se zhoršuje každým dnem. Domácí prach, roztoči, pyly, zvířecí alergeny, tabákový kouř a jiné nečistoty způsobují alergické reakce a onemocnění dýchacích cest. Se suchým vzduchem roste počet částic, které se ve vzduchu vznáší. Proto správně zvlhčený vzduch zabraňuje těmto částicím v jejich poletování po místnosti.

Možné důsledky málo zvlhčeného vzduchu: bolest hlavy, závratě, podráždění nosní sliznice, nevolnost, zúžené dýchací cesty, alergie, astma, poškození plic, podráždění kůže.

Věděli jste, že...
... nejlepších výkonů člověk dosahuje při hodnotě relativní vlhkosti mezi 40% a 60%!

Pokud je vlhkost vzduchu v místnosti na ideální hladině, cítíme se lépe. Lépe se koncentrujeme a množství chyb a nehod rapidně klesá.

Optimální hygiena vzduchu v místnosti

Lékařští experti doporučují relativní vlhkost v rozmezí 40 až 60 %. Při těchto hodnotách nám i naše smysly říkají, že je vzduch v místnosti ideálně zvlhčený. Tato hladina vlhkosti je také nejvhodnější pro zdraví, pro zvířata a rostliny, nábytek, hudební nástroje a mnoho dalšího.

Věděli jste, že...
... svého času se Stradivarius neobával ničeho více než suchého vzduchu!

Světově proslulý italský výrobce houslí to věděl. Suchý vzduch neškodil pouze jeho zdraví, ovlivňoval také kvalitu nástrojů, které vyráběl. A to my víme také.

Suchý vzduch není prospěšný ani pro domácí mazlíčky a pokojové rostliny, podporuje tvorbu prachu a elektrostatického náboje umělých textilií a koberců, poškozuje dřevěný nábytek, parkety a podlahy. Může docházet k poškození citlivých elektrických zařízení.

Věděli jste, že...
... otevřením oken v zimě vnitřní vzduch nezvlhčíte!

Zejména v zimě se mnoho lidí pokouší zvýšit vlhkost vzduchu v bytě otevřením oken. Tato domněnka je však mylná! Jelikož studený venkovní vzduch není schopen udržet v sobě vlhkost, otevřením oken dochází k dalšímu vysušování vzduchu v místnosti, což problém ještě více zintenzivňuje.

Otevřením oken zajistíte sice přísun kyslíku do místnosti, což je zejména v zimě důležité. Nicméně, ač sice svěží, chladný vnější vzduch neobsahuje dostatek vlhkosti, aby zvýšil RH uvnitř místnosti. Není-li vlhkost dodána vzduchu uměle, bude se snažit uhasit svou žízeň ze všech dostupných zdrojů – vysušováním kůže, sliznic, rostlin, dřevěného nábytku atd. Chcete-li udržet přijatelnou úroveň vzdušné vlhkosti vzduchu během zimní sezóny, je třeba použít vhodný zvlhčovač vzduchu.

Věděli jste, že...
... preventivní opatření mohou zpozdit nebo zcela odvrátit nástup alergie!

Okolo 50% (!) dětí má vrozené zvýšené riziko pro vznik alergií. Preventivní opatření však dokáží oddálit či zcela eliminovat jejich propuknutí. Kromě přihlédnutí k rodinné historii alergií a dohledu na těhotné ženy i novorozeňata, musí preventivní opatření také zahrnovat péči o prostředí, ve kterém osoby žijí. Jde o vyhýbání se, odstranění, či alespoň snížení vystavení rizikovým faktorům – tabákovému kouři, chlupům zvířat, roztočům, pylům, sporám plísní a hub.

Věděli jste, že...
... senná rýma má velmi málo nebo dokonce nic společného se senem!

Senná rýma je založena na velkém nedorozumění lidského imunitního systému. Obranný systém alergiků je chrání proti pylům, který pro většinu lidí není škodlivý ani nebezpečný. Ve skutečnosti se tedy jedná o pouhé chybné rozhodnutí imunitního systému. Ten si myslí, že se jedná pro organismus o hrozbu a bojuje proti pylu všemi dostupnými prostředky.

Věděli jste, že...
... v současnosti každá třetí absence na pracovišti je zapříčiněna onemocněním dýchacích cest!

Suchý vzduch způsobuje vysychání membrán a sliznic dýchacího systému, způsobuje vyschlé a rozpraskané rty, dráždí oči, podporuje vznik infekcí a onemocnění dýchacích cest, vyvolává únavu a špatnou koncentraci.

Příliš suchý vzduch je pro lidi obrovským zdravotním rizikem. Kromě pocitů nepohody, únavy a nedostatku koncentrace, jsou napadeny i sliznice nosu a celého dýchacího ústrojí, což výrazně zvyšuje náchylnost k jejich infekcím. Testy v mateřských školách ukazují, že při použití vhodných zvlhčovačů vzduchu se sníží absence z důvodu nemoci o celých 40%.

Věděli jste, že...
... teplý vzduch je vždy žíznivý a "hledá něco k pití"!

Rostoucí teplota vzduchu totiž zvyšuje jeho schopnost vázat do sebe vodu.

Termín „relativní vlhkost“ popisuje množství vodní páry obsažené v plynné směsi vzduchu a vody. Jinými slovy, procenta relativní vlhkosti závisí na poměru parciálního tlaku vodní páry v této směsi ku tlaku nasycených par vody při dané teplotě. Pro snadnější pochopení tohoto pojmu si představte, že plně nasycená houba má objemovou kapacitu 100% relativní vlhkosti (rosný bod). Jako příklad pak můžeme vzít, že při teplotě 0°C je relativní vlhkost 69% (typická teplota a vlhkost v zimě). Zvedneme-li teplotu na 23°C, množství vody se sníží a relativní vlhkost klesne na 15% (to jsou typické suché podmínky ve vytápěné místnosti během zimy).